Støjkabiner

Sammen med vore kunder projekterer og frem- stiller vi støjkabiner til industrien. Kabinerne designes helt i henhold til kundernes krav om udseende og indretning, herunder naturligvis det primære – at sikre en effektiv dæmpning af den støjende maskine.

Det er ofte nemt at pege på den støjende kilde, og ofte er det ingen sag, at skabe ro. I andre

tilfælde, hvor der skal løses specielle opgaver, spiller erfaringen med lydberegning en stor rolle

for at sikre, at opgaven løses og den rette dæmpning opnås.

Udover at forbedre arbejdsklimaet, er støjkabiner endvidere med til at sikre at Arbejdstilsynets krav til Akustik i arbejdsrum overholdes.

Billederne til højre viser en lille udsnit af de opgaver Bo-Akustik A/S gennem tiden har løst.