Lydberegning

Ved lydberegning foretager vi en beregning enten med basis i en opmåling af lokalet, eventuelt en efterklangstidsmåling.

Beregningerne tager naturligvis sigte på at finde det areal af absorbenter, rummet skal tilføres for at overholde Arbejdstilsynets krav til akustik i arbejdsrum.

Lydberegningerne viser i øvrigt hvilken forventning man kan få til lydreduktion i lokalet.

Lydregulering

Lokaler og rum med hårde overflader som f.eks. mursten, beton, gips, glaspartier og gulve uden tæpper har lange efterklangstider.

Dette medfører at taleforståeligheden er reduceret og det generelle velvære ved at opholde sig i lokalet er forringet. Støj i disse lokaler reflekteres fra de hårde overflader, hvilket stresser og trætter personer der skal arbejde her hele dagen.

Forholdene i lokaler med dårlig rumakustik kan ændres ved at tilføre lydabsorberende plader på vægge eller loftet. Her på siden er der vist eksempler på hvordan disse kan anbringes så de næsten virker som rumudsmykning.

Hos Bo Akustik foretager vi beregninger over de arealer af lydabsorberende plader, rummet skal tilføres, for at gøre lokalet behageligt at opholde sig i