Skip links

Akustik
Erhverv

Har I problemer med lyden? Nye erhvervsejendomme til kontor, detail, produktion eller industri, kan på grund af minimalistisk indretningsstil eller indretningskrav, i form af sterile miljøer eller sikkerhedszoner ved produktionsapparater, have dårlige lydforhold.

Bo-Akustik tilbyder akustiske helhedsløsninger til erhvervslivet i alle brancher. Vi har siden 1999 forbedret lydforhold i arbejdsmiljøer i alle brancher gennem lydregulering, hvor vi vurderer alle lydpåvirkende elementer.

Vi leverer god akustik til erhverv og sikrer den optimale løsning og kvalitet gennem ekspert lydmålinger og –beregninger, erfarne montører og efterklangsmålinger.

Bo-Akustik specialiserer sig i følgende inden for akustiske løsninger til erhverv og industri:

Lydberegninger
Lydmålinger
Montering
Efterklangsmålinger

Hvad giver dårlige lydforhold?

Erhvervslokaler med hårde overflader, såsom mursten, beton, gips, glaspartier og gulve uden tæppe, kan give længere efterklangstider. Det medfører ikke kun en kraftig reduceret taleforstålighed, det nedsætter også det generelle velvære ved at ophold sig i rummet og i ekstra lydhårde miljøer kan de dårlige lydforhold stresse og trætte medarbejdere.

Løsningen er enkel

Ved at lade Bo-Akustik opsætte lydabsorbent plader de rette steder i jeres lokaler, kan I forbedre lydforholdene.

Lydmåling

Bo-Akustik råder over noget af det mest præcise og moderne lydmålingsudstyr i branchen. Udover selve lydmålingen kan vi tilbyde vores kunder en frekvensmåling, der viser i hvilke oktavbånd lydproblemerne findes.

Lydberegning

Bo-Akustik foretager altid lydmålinger og derefter lydberegninger af de specifikke lokalers arealer. Beregningerne sikrer, at absorbenterne installeres de optimale steder i lokalerne og at alle krav vedrørende akustik og lydforhold fra Arbejdstilsynet overholdes.

Lydberegningerne anvendes naturligvis af Bo-Akustik i forbindelse med løsning af specifikke opgaver, men vi kan også rekvireres som rådgivere i forbindelse med lydmæssige problemer.

Efterklangsmåling

Bo-Akustik udfører som kvalitetssikring efterklangsmåling af de opsatte lydabsorbenter. Målingerne påviser resultaterne af vores produkter. Ved større opgaver udfører vi også efterklangsmålinger i forbindelse med lydberegningen. I lokaler med meget inventar og produktion under forarbejdning vil en måling på efterklangstiden være en stor hjælp til lydberegningen.

Har du spørgsmål til vores produkter?

Så ring til os idag og få en uforpligtende snak om hvad vi kan gøre for jer.

Kontakt os nu
Return to top of page